ACBS chính thức là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu Vi-Mart lên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 12/6 vừa qua, Ban điều hành Vi-Mart đã cùng Công ty chứng khoán ACB (thuộc Ngân hàng Á Châu) chính thức ký kết hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu Vi-Mart lên sàn chứng khoán Việt Nam sau nhiều vòng đàm phán. Ban điều hành Vi-Mart, với đội ngũ quản lý tâm huyết … Đọc tiếp ACBS chính thức là đơn vị tư vấn phát hành cổ phiếu Vi-Mart lên thị trường chứng khoán Việt Nam