Tại sao nên dùng phần mềm QLKD Siêu thị/TTTM của Vi-Mart

Giải pháp QLKD Siêu thị/Trung tâm thương mại VMsolution 4.0 không chỉ cung cấp cho doanh nghiệp công cụ để quản lý bán hàng đơn thuần như xuất, nhập hàng mà còn giúp doanh nghiệp có kế hoạch chăm sóc khách hàng và định hướng kinh doanh. Sử dụng giải pháp QLKD VMsolution 4.0, chủ sở hữu Siêu thị/Cửa hàng có thể an tâm đi du lịch.