Phù hợp với những người có mặt bằng đẹp muốn gia tăng giá trị sinh lời từ bất động sản, hoặc những người thuê/mua được mặt bằng đắc địa muốn hợp tác với Trung tâm Vi-Mart để quản lý kinh doanh Siêu thị/Trung tâm thương mại vừa và lớn. 

Tìm hiểu thêm:

Gói chuyển giao cơ bản

Gói chuyển giao tiêu chuẩn

Gói chuyển giao đồng bộ (bao gồm trang thiết bị)

Đi tắt đón đầu xu thế

Hãy bắt đầu hợp tác bán lẻ & phân phối theo chuỗi Vi-Mart với phí chuyển giao Mô hình Vi-Mart 3in1 để cùng nhau thu hút và giữ chân khách hàng thân thiết.

Quyền lợi của Đối tác nhận chuyển giao Mô hình Vi-Mart 3in1: 

1. Mô hình Vi-Mart +    Bán Lẻ theo chuỗi

2. Mô hình Vi-Mart *    Bán Sỉ/Bán Lẻ theo chuỗi

3. Mô hình Vi-Mart (R) Bán Sỉ/Bán Lẻ kiêm Kho phân phối độc quyền theo chuỗi

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).