Phù hợp với các Siêu thị/Cửa hàng đang hoạt động kinh doanh kém hiệu quả hoặc mở mới.

Vui lòng xem thêm:
List danh mục trang thiết bị đồng bộ & tài trợ Vi-Mart kèm theo Gói setup trọn gói

.

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).

.

Tìm hiểu thêm: 

Profile giới thiệu về Hệ thống Vi-Mart

Giấy phép kinh doanh Công ty Vi-Mart

Hướng dẫn thanh toán đảm bảo tại Vi-Mart

.