Chỉ với 50k/tháng, chủ Hộ kinh doanh cá thể đã bắt đầu khai thác nhiều lợi ích, chỉ có ở Vi-Mart

Đón đầu xu thế

Hãy bắt đầu hợp tác Bán lẻ & Phân phối theo chuỗi để cùng nhau thu hút và giữ chân khách hàng thân thiết.

Tìm hiểu thêm: 

1. Mô hình Vi-Mart +    Bán Lẻ theo chuỗi

2. Mô hình Vi-Mart *    Bán Sỉ/Bán Lẻ theo chuỗi

3. Mô hình Vi-Mart (R) Bán Sỉ/Bán Lẻ kiêm Kho phân phối độc quyền theo chuỗi

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).