Hiện nay, mô hình Vi-Shop được hỗ trợ chuyển giao Hoàn toàn miễn phí khi sử dụng Nền tảng VM OmniChannel.

I. Các module tích hợp MIỄN PHÍ cho các Cửa hàng Vi-Shop:

  1. Tích hợp Data Khách hàng thân thiết chung của hệ thống Vi-Mart.
  2. Tích lũy điểm thưởng mua hàng (tự setup chính sách thanh toán bằng điểm cho Khách hàng).
  3. Tích hợp các chương trình Khuyến mại định kỳ theo chuỗi.
  4. Tích hợp thanh toán bằng voucher.
  5. Các hỗ trợ khác.

II. Bảng giá setup chuyển giao mô hình Vi-Mart

Đi tắt đón đầu xu thế

Hãy bắt đầu hợp tác Bán lẻ & Phân phối theo chuỗi để cùng nhau thu hút và giữ chân khách hàng thân thiết.

Quyền lợi của Đối tác nhận chuyển giao: 

1. Mô hình Vi-Mart +    Bán Lẻ theo chuỗi

2. Mô hình Vi-Mart *    Bán Sỉ/Bán Lẻ theo chuỗi

3. Mô hình Vi-Mart (R) Bán Sỉ/Bán Lẻ kiêm Kho phân phối độc quyền theo chuỗi

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).