Phù hợp với những người đã từng mở Cửa hàng/Siêu thị nhưng kinh doanh không hiệu quả, hoặc người có thời gian rảnh rỗi muốn tự mình tìm hiểu và tự setup, chỉ sử dụng từng hạng mục riêng lẻ theo nhu cầu.


Với hàng chục năm kinh nghiệm hỗ trợ thành lập & đào tạo QLKD Siêu thị, Trung tâm VMsetup tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ Bán lẻ & Phân phối theo chuỗi TIẾT KIỆM-HIỆU QUẢ hàng đầu Việt Nam.

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).

.

.