Câu hỏi 1: Tôi muốn biết, doanh thu, lãi gộp và lợi nhuận dự kiến khi kinh doanh theo mô hình Vi-Mart (R)?

 

Câu hỏi 2: Tôi muốn sử dụng gói chuyển giao của Vi-Mart nhưng muốn tự đặt tên cho Cửa hàng Siêu thị của mình có được ko?

Được nhé bạn. Gói chuyển giao bao gồm bản quyền thương hiệu setup miễn phí cho địa điểm kinh doanh của bạn. Bạn có thể không sử dụng, tuy nhiên Vi-Mart khuyến nghị bạn nên sử dụng vì nó mang lại nhiều lợi ích. Để được giải đáp chi tiết vui lòng gọi: 0977.259.082