Tuyển Quản lý dự án setup Siêu thị

Mô tả công việc:
  1. Điều hành, quản lý, giám sát các dự án setup Cửa hàng/Siêu thị tại khu vực.
  2. Hỗ trợ đội ngũ Cộng tác viên like/share theo nhóm của mình trên toàn quốc.
  3. Hỗ trợ đội ngũ Giám sát Nhà cung cấp phân phối hàng hóa theo chuỗi.
  4. Các công việc khác (thỏa thuận với BGĐ Chi nhánh quản lý trực tiếp).

Số lượng tuyển: có giới hạn (theo năng lực tiếp quản của từng Chi nhánh Vi-Mart)

Quyền lợi:

Theo chế độ hiện hành, Người quản lý dự án được hưởng các khoản thu nhập như sau:

  1. Được hưởng 50% Tổng phí mua bản quyền setup mô hình kinh doanh Vi-Mart cho các Cửa hàng/Siêu thị (Người quản lý dự án có trách nhiệm chi trả hoa hồng like/share và thù lao phối hợp (nếu có) cho Cộng tác viên).
  2. Được hưởng lâu dài/mãi mãi 50% Tổng phí thường niên của các Siêu thị/Cửa hàng thuộc chuỗi Vi-Mart mà mình quản lý (Người quản lý dự án có trách nhiệm chi trả thù lao chăm sóc Outlet/Điểm bán cho Giám sát phân phối nếu có).
  3. Được hưởng lâu dài/mãi mãi 50% Tổng chiết khấu doanh số nhập hàng theo chuỗi mà NCC chi trả hàng tháng (Người quản lý dự án có trách nhiệm chi trả hoa hồng thúc đẩy doanh số cho Chuyên viên setup nếu có).
  4. Các khoản thu nhập từ quản lý dự án (BGĐ chi nhánh sẽ chi trả theo từng dự án được giao phó). 
  5. Các khoản thu nhập khác (vui lòng đề xuất cơ chế với BGĐ chi nhánh quản lý trực tiếp)
  6. Chế độ thăng tiến nghề nghiệp trở thành Trưởng bộ phận/đơn vị chuyên trách Vi-Mart hoặc Phó giám đốc Chi nhánh theo đề cử của Giám đốc/Tổng giám đốc. 

Chi tiết vui lòng liên hệ trực tiếp với Ban giám đốc chi nhánh Vi-Mart.

 

Form đăng ký ứng tuyển Quản lý dự án