Tuyển Quản lý Nhà cung cấp (Buyer)

Mô tả công việc:

  1. Tham gia setup trưng bày hàng hóa tại các Cửa hàng/Siêu thị/TTTM
  2. Hỗ trợ Nhà cung cấp phân phối hàng hóa vào chuỗi mình phụ trách.
  3. Sử dụng thời gian rảnh rỗi để giới thiệu kết nối như một Cộng tác viên like/share.

Số lượng tuyển: giới hạn (theo Nhóm/Nhãn hàng/NCC phân phối tại khu vực)

Chính sách đang được đề xuất/trình duyệt …

Trung tâm VMsetup sẽ cập nhật trong thời gian sớm nhất.

Bạn vui lòng truy cập lại sau hoặc liên hệ Hotline Bp hỗ trợ: 0904.13.99.89

Trân trọng cảm ơn!

Form đăng ký Buyer hỗ trợ NCC