So sánh: List hạng mục setup chuyển giao của 3 Mô hình Vi-Mart+, Vi-Mart* và Vi-Mart (R)

 

Tìm hiểu thêm:

Gói setup Siêu thị

Gói setup trọn gói

Gói setup dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại cỡ vừa và lớn

 

Quyền lợi của Đối tác nhận chuyển giao Mô hình Vi-Mart 3in1: 

1. Mô hình Vi-Mart +    Bán Lẻ theo chuỗi

2. Mô hình Vi-Mart *    Bán Sỉ/Bán Lẻ theo chuỗi

3. Mô hình Vi-Mart (R) Bán Sỉ/Bán Lẻ kiêm Kho phân phối độc quyền theo chuỗi

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).