4. Hình thức cổ phần (nhiều bên cùng sở hữu)

Đây là hình thức đầu tư theo dự án thành lập Siêu thị/Trung tâm thương mại vừa và nhỏ do Đối tác làm chủ đầu tư, Trung tâm Vi-Mart là đơn vị quản lý dự án.

Dự án sẽ được đội ngũ Chuyên viên/Chuyên gia Vi-Mart tiến hành khảo sát, lập phương án kinh doanh khả thi và công bố rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy trình công khai minh bạch, đảm bảo quyền lợi cho các Nhà đầu tư/Cổ đông tham gia góp vốn.

Tìm hiểu thêm:

1. Hình thức nhượng quyền (1 bên tự doanh)

2. Hình thức liên kết (2 bên cùng quản lý)

3. Hình thức liên doanh (3 bên cùng giám sát)

Phí chuyển giao:

Gói chuyển giao cơ bản

Gói chuyển giao tiêu chuẩn

Gói chuyển giao đồng bộ (bao gồm trang thiết bị)

Gói setup dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại cỡ vừa và lớn

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).