Chính sách hợp tác & đầu tư thành lập Siêu thị/Trung tâm thương mại trên toàn quốc

Căn cứ chiến lược phát triển hệ thống Vi-Mart đến năm 2020, Ban điều hành Vi-Mart sẵn sàng hợp tác với đối tác có mặt bằng bán lẻ đắc địa cỡ vừa và lớn tại các tỉnh/tp trên toàn quốc để cùng thành lập & QLKD Siêu thị/Trung tâm thương mại.

Đối tác phù hợp:

– Các cá nhân/doanh nghiệp có đất đai, mặt bằng tiềm năng gần các khu dân cư, khu công nghiệp, … muốn gia tăng giá trị sinh lời từ bất động sản.

– Các chủ đầu tư Khu dân cư, khu đô thị mới, tòa nhà thương mại, … có dự định mở Siêu thị/Trung tâm thương mại nhưng chưa tìm được đơn vị phù hợp để cùng khai thác, quản lý kinh doanh.

Quy mô hợp tác đầu tư dự án:

– Mặt bằng tối thiểu 300m2 gần các Khu dân cư, Khu công nghiệp, …

– Đối tác có vốn đầu tư tối thiểu 01 tỷ đồng.

Các hình thức hợp tác & đầu tư tại Vi-Mart:

1. Hình thức nhượng quyền (1 bên): Xem chi tiết

  • Phương án 1: Đối tác đầu tư 100% vốn  mở mới
  • Phương án 2: Đối tác nâng cấp từ Cửa hàng/Siêu thị hiện có

2. Hình thức Hợp doanh (2 bên): Xem chi tiết

  • Phương án 3: Đối tác đầu tư 70%-90% vốn
  • Phương án 4: Đối tác góp mặt bằng và 50%-70% vốn

3. Hình thức Liên doanh (3 bên): Xem chi tiết

  • Phương án 5: Đối tác đầu tư 50%-70% vốn
  • Phương án 6: Đối tác góp mặt bằng và 30%-50% vốn

4. Hình thức Cổ phần (theo suất): Xem chi tiết

  • Phương án 7: Đối tác đầu tư 30%-50% vốn
  • Phương án 8: Đối tác góp mặt bằng và 10%-30% vốn

Tùy theo điều kiện hợp tác, năng lực tài chính và phương thức phân chia quyền lợi và trách nhiệm của 2 bên (sẽ cùng thỏa thuận thống nhất qua các vòng đàm phán).

Với hàng chục năm kinh nghiệm hỗ trợ thành lập & đào tạo QLKD Siêu thị, Trung tâm VMsetup tự hào là đơn vị cung cấp giải pháp hỗ trợ Bán lẻ & Phân phối theo chuỗi TIẾT KIỆM-HIỆU QUẢ hàng đầu Việt Nam.