Hình thức Hợp doanh 2 bên cùng Vi-Mart mở Cửa hàng/Siêu thị

Đây là hình thức hợp doanh chỉ có hai người được đứng tên đại diện phần vốn góp (tương tự mô hình Công ty TNHH 2 thành viên), theo đó Đối tác sẽ góp 70%-90% vốn (để mua sắm một phần trang thiết bị và hàng hóa), còn đơn vị chủ quản Vi-Mart góp từ 10%-30% vốn (là một phần hoặc toàn bộ chi phí gói setup trọn gói bao gồm trang thiết bị, bản quyền thương hiệu, nguồn hàng giá gốc, công nghệ & giải pháp, quy trình nghiệp vụ, đội ngũ nhân viên, …).

Tỉ lệ góp vốn đầu tư cụ thể sẽ do HĐQT/Cổ đông Vi-Mart phê duyệt dựa trên hồ sơ dự án kinh doanh khả thi do Trung tâm VMsetup tiến hành khảo sát, phân tích, lập và đề xuất.

Quy trình triển khai:

Theo hình thức hợp doanh, Đối tác phải tạm ứng trước chi phí khảo sát mặt bằng, phân tích như cầu, tiềm năng, sức mua, đối thủ cạnh tranh, … để Trung tâm VMsetup cử chuyên gia tư vấn setup và các chuyên viên thuộc Bp setup, buyer, … tiến hành Survey phân tích dự án tiền khả thi, xác định địa điểm kinh doanh do Đối tác đề xuất có NÊN mở Cửa hàng/Siêu thị hay không.

Sẽ có 2 trường hợp xảy ra:

  1. Đội Survey đề xuất KHÔNG khả thi: Đối tác được hoàn lại 10% gói khảo sát và tài liệu khảo sát Vi-Mart, trong đó phân tích rõ nguyên nhân/lý do dẫn đến việc Đội Survey đề xuất dự án không khả thi. Nếu phía Đối tác vẫn cho rằng khả thi thì có thể chuyển sang hình thức đầu tư Tự doanh liên kết (nếu muốn).
  2. Đội Survey đề xuất CÓ khả thi: Đối tác thanh toán trước chi phí hoàn thiện Hồ sơ dự án kinh doanh khả thi, để các Bp chuyên trách phân tích, hoàn thiện và đề xuất phương án quản lý kinh doanh tối ưu hóa lợi nhuận trình HĐQT/Cổ đông Vi-Mart xem xét phê duyệt tỉ lệ góp vốn đầu tư cụ thể cho dự án này để hai bên tiến hành ký kết hợp đồng Hợp doanh. Tất cả các chi phí khảo sát và hoàn thiện hồ sơ mà Đối tác đã thanh toán sẽ được HĐQT/Cổ đông Vi-Mart hoàn lại theo tỉ lệ góp vốn.