3. Hình thức liên doanh (3 bên cùng giám sát)

Đây là hình thức Đối tác cùng với 1 hoặc 2 người tham gia góp vốn với tỉ lệ tương đương nhau (ví dụ như: chủ mặt bằng, Nhà đầu tư/Cổ đông) và Trung tâm Vi-Mart tham gia góp vốn một phần (từ 10-30%) để hình thành một Liên doanh nhằm cân bằng quyền lực và khai thác tận dụng tối đa tiềm năng, lợi thế sẵn có của tất cả các bên.

 

Tìm hiểu thêm:

1. Hình thức nhượng quyền (1 bên tự doanh)

2. Hình thức liên kết (2 bên cùng quản lý)

4. Hình thức cổ phần (nhiều bên cùng sở hữu)

 

Phí chuyển giao:

Gói chuyển giao cơ bản

Gói chuyển giao tiêu chuẩn

Gói chuyển giao đồng bộ (bao gồm trang thiết bị)

Gói setup dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại cỡ vừa và lớn

 

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).

.