2. Hình thức liên kết (2 bên cùng quản lý)

Đây là hình thức Đối tác muốn nâng cao năng suất lao động của CBNV và hiệu quả kinh doanh cho Cửa hàng Siêu thị của mình bằng cách áp dụng Hệ thống chất lượng làm việc tiêu chuẩn Vi-Mart 2005:2019, chia sẻ lợi nhuận và rủi ro theo một tỉ lệ phù hợp (do đội ngũ Chuyên gia Vi-Mart thẩm định và đề xuất).

Tìm hiểu thêm:

1. Hình thức nhượng quyền (1 bên tự doanh)

3. Hình thức liên doanh (3 bên cùng giám sát)

4. Hình thức cổ phần (nhiều bên cùng sở hữu)

Phí chuyển giao:

Gói chuyển giao cơ bản

Gói chuyển giao tiêu chuẩn

Gói chuyển giao đồng bộ (bao gồm trang thiết bị)

Gói setup dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại cỡ vừa và lớn

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).