1. Hình thức hợp tác (chủ Hộ tự doanh)

Đây là hình thức chủ Hộ kinh doanh cá thể tự đầu tư 100% vốn trên cơ sở lựa chọn 1 trong các gói setup chuyển giao mô hình Vi-Mart +, Vi-Mart * và Vi-Mart (R) với việc tích hợp các lợi thế kinh doanh sẵn có và hỗ trợ vận hành từ Trung tâm Vi-Mart.

Ưu điểm:

  1. Kế thừa các lợi thế Bán lẻ & Phân phối theo chuỗi
  2. Tự quản lý Cửa hàng/Siêu thị và hưởng 100% thành quả lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm:

2. Hình thức liên kết (2 bên cùng quản lý)

3. Hình thức liên doanh (3 bên cùng giám sát)

4. Hình thức cổ phần (nhiều bên cùng sở hữu)

Phí chuyển giao:

Gói chuyển giao cơ bản

Gói chuyển giao tiêu chuẩn

Gói chuyển giao đồng bộ (bao gồm trang thiết bị)

Gói setup dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại cỡ vừa và lớn

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).