1. Hình thức nhượng quyền (tự doanh)

Đây là hình thức Đối tác tự đầu tư 100% vốn trên cơ sở lựa chọn 1 trong 3 gói chuyển giao các lợi thế kinh doanh sẵn có và hỗ trợ vận hành từ Trung tâm Vi-Mart, Đối tác được chủ động quyết định mọi hoạt động quản lý kinh doanh cũng như hưởng 100% lợi nhuận.

Tìm hiểu thêm:

2. Hình thức liên kết (cùng quản lý)

3. Hình thức liên doanh (cùng giám sát)

4. Hình thức cổ phần (theo suất)

 

Phí chuyển giao:

Gói chuyển giao cơ bản

Gói chuyển giao tiêu chuẩn

Gói chuyển giao đồng bộ (bao gồm trang thiết bị)

Gói setup dự án Siêu thị/Trung tâm thương mại cỡ vừa và lớn

 

Chỉ có tại Vi-Mart  

Hỗ trợ phương án khai thác cho thuê gian hàng tại Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án thu hút vốn/góp vốn/cổ phần hóa Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ phương án khai thác nguồn lực/lợi thế Vi-Mart để vận hành hiệu quả Siêu thị/Trung tâm thương mại

Hỗ trợ giao khoán/thầu khoán quản lý kinh doanh Siêu thị/TTTM (bao gồm cơ chế bảo toàn vốn/fix lỗ).