Đây là hình thức đầu tư 100% vốn mua bản quyền kinh doanh theo mô hình Vi-Mart 3in1 và tự quản lý kinh doanh dưới hình thức liên kết bán lẻ & phân phối theo chuỗi.