Hợp đồng & biểu mẫu:

Nhấp vào xem và download:

1. Bộ hợp đồng ký kết:

Hợp đồng nguyên tắc (V/v: hợp tác bán lẻ & phân phối theo chuỗi)
Đơn hàng setup
Lịch trình tiến độ setup (biểu đồ Gaint)
Phiếu đánh giá xác nhận hoàn thành công việc
Phụ lục hợp đồng (nếu có)

2. Biểu mẫu quản lý kinh doanh Siêu thị:

Bảng tổng hợp chính sách NCC
Biên bản bàn giao ca/quỹ
Thể lệ chương trình Vòng xoay may mắn

đang cập nhật …