Hợp đồng & biểu mẫu:

Hợp đồng nguyên tắc (v/v: đào tạo chuyển giao Mô hình Vi-Mart 3in1)File word

List hạng mục setup chuyển giao của 3 Mô hình Vi-Mart +, Vi-Mart * và Vi-Mart (R)

Đơn đặt hàng (các gói triển khai setup, hỗ trợ cho đến khi khai trương thành công)

Lịch trình tiến độ setup (biểu đồ Gaint)

Phiếu đánh giá xác nhận hoàn thành công việc

Bảng tổng hợp chính sách NCC

Biên bản bàn giao ca/quỹ

Thể lệ chương trình Vòng xoay may mắn

đang cập nhật …