Hướng dẫn thanh toán đảm bảo tại Vi-Mart

Để bảo đảm quyền lợi, Quý khách vui lòng chuyển khoản thanh toán vào tài khoản sau:

Quý khách sử dụng hạng mục setup do các Đơn vị/Đội/Nhóm Vi-Mart cung cấp (Công ty đào tạo và giám sát trách nhiệm):

TK cá nhân: 033.0101.190.7317
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB – Chi nhánh Cầu Giấy (Hà Nội)
Chủ Tk: Vũ Văn Minh

Quý khách sử dụng hạng mục setup Công ty trực tiếp cung cấp:

TK Công ty: 033.0101.034.9488
Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam – MSB – Chi nhánh Cầu Giấy (Hà Nội)
Chủ Tk: Công ty cổ phần xây dựng và phát triển thương mại Việt Nam

Quý khách chuyển vào TK Công ty vui lòng cộng thêm 10% thuế VAT