Thiết lập Outlet/ShowCase tạo điểm nhấn khác biệt, hỗ trợ kiêm Kho phân phối độc quyền theo chuỗi