Quy trình thẩm định Nhà cung cấp

Hiện nay Hệ thống Vi-Mart liên tục triển khai các dự án thành lập Cửa hàng/Siêu thị trên toàn quốc, chúng tôi đang cần tìm kiếm thêm các nguồn hàng Nhà cung cấp chính hãng giá gốc.

Nhà cung cấp hàng hóa muốn cung ứng hàng hóa vào Hệ thống Siêu thị/Cửa hàng Vi-Mart trên toàn quốc, hoặc muốn hỗ trợ phát triển Đại lý/Nhà phân phối tại các tỉnh/tp, vui lòng gửi đầy đủ thông tin về Doanh nghiệp và sản phẩm dịch vụ qua Email: buyer@vi-mart.vn.

Thông tin tối thiểu gồm có:

  1. Bảng giá
  2. Chính sách hỗ trợ bán hàng đang áp dụng cho kênh GT (sỉ/lẻ), MT (chuỗi) hay kênh Vi-Mart (Đại lý/NPP)
  3. Hợp đồng cung cấp hàng hóa mẫu (nếu có)
  4. Các giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng sản phẩm (nếu có)

Form đăng ký Nhà cung cấp: