Hướng dẫn thiết kế biển hiệu Vi-Mart

 

Download: File gốc thiết kế biển hiệu Vi-Mart: phần mềm corel (đuôi .cdr)

 

Hình ảnh biển hiệu mẫu:

  1. Maket mẫu:

Hướng dẫn đo đạc:

Hình minh họa tỉ lệ nền xanh-cam:

Hướng dẫn thiết kế:

  • Biển ngang chính:

Về chiều cao: Đo tổng thể chiều cao rồi chia cho 7, sau đó áp vào các viền nhận diện theo tỉ lệ 1/2/4

Về chiều ngang: khung ngang của logo Vi-Mart dài gấp 2 lần chiều cao.

Về chiều dài của dải nhận diện hai bên: chạy dài theo diện tích thực tế của mặt bằng

  • Biển dọc ốp các cột trụ của mặt bằng:

Về chiều cao: Đo tổng thể chiều cao rồi chia cho 7, sau đó áp vào các viền nhận diện theo tỉ lệ 1/2/4 (xem hình mẫu – tương tự biển ngang)

đang cập nhật …