(Hải Dương) Gấp rút chuẩn bị khai trương Siêu thị Vi-Mart (R) Kim Thành, T11/2018

Dự án được thành lập theo mô hình Vi-Mart (R) và là kết quả của sự hợp tác kinh doanh theo chuỗi giữa Đơn vị chủ quản Vi-Mart và Chủ Siêu thị Nguyễn Văn Hà – đại diện KCN Lai Vu. Siêu thị Vi-Mart (R) Lai Vu sẽ kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng … Đọc tiếp (Hải Dương) Gấp rút chuẩn bị khai trương Siêu thị Vi-Mart (R) Kim Thành, T11/2018